JIANG YIN LONG RUN FLANGE CO., LTD.
You are here: Home » About Us » WORKSHOP
Jiangyin Long Run Flange Co., Ltd. is located in Jiangsu Province, 150km away from Shanghai.
   : Shanquan Village, Zhouzhuang, Jiangyin, Jiangsu, China
  : sales@longrunflangechina.com
   : +86-510-80618252 
  : 2537554212

WORKSHOP

 
Longrun has advanced technical equipment: Air forging hammer,CNC machine, Heat-treatment Furnace, and so on.

QUICK LINKS

Copyright  2017 Jiang Yin Long Run Flange Co., Ltd.