JIANG YIN LONG RUN FLANGE CO., LTD.

Album Cate

Album

 
Longrun has advanced technical equipment: Air forging hammer,CNC machine, Heat-treatment Furnace, and so on.

QUICK LINKS

Copyright  2017 Jiang Yin Long Run Flange Co., Ltd.